Astronaut Sverige utvecklar hela organisationen
– från ägare, styrelse, ledning till medarbetare.
Vår process ASTRA stärker Kultur, Ledarskap och Förtroendekapital

VÅR EDGE

1. Helhetsperspektivet: Vi har en gedigen erfarenhet inom styrelsearbete. Vilket adderar en dimension som i princip alltid glöms bort – Ägarperspektivet

2. Kultur + Ledarskap : Vi har en process som synkroniserar ledarskap och kultur. Båda dessa företeelser lever vanligtvis var för sig. Vi ser till att er kultur skapar ett gemensamt uttryck för vad ett gott ledarskap är hos er

3. Yrkeserfarenhet: Praktisk erfarenhet av rollerna – Vi har tagit avstamp i yrkeserfarenhet – Vi anser att för att förstå en ledningsgrupp – måste du ha suttit i en ledningsgrupp. Vi tror att du måste ha varit VD för att förstå en VD. Vår övertygelse är att du måste ha jobbat med HR för att ta dig an HR:s perspektiv.

I övrigt – Vi grundar vårt sätt att jobba på forskning och empiri. Vi har inga heliga kor när det gäller verktyg eller modeller.

Vår process är datadriven och därför samarbetar vi med Netigate under våra insatser för att dra nytta av bland annat AI i leveransen

Vi använder Assessio som vår leverantör av test och utvärderingsmaterial med anledning av deras kompetens och förankring till psykologisk forskning