Anna Nambord

Nisch: organisationsutveckling, ledarskap samt hållbarhet

Jag är tidigare HR-chef, hållbarhetschef och affärsutvecklare med gedigen erfarenhet inom organisations- och ledarutveckling.

De senaste åren har jag arbetat som rådgivare till företagsledningar kring dessa frågor kopplat till framtidens arbetsliv och ledarskap.

Om jag ska lyfta en styrka som jag brukar bidra med i mina uppdrag så är det min förmåga att koppla samman den affärsmässiga strukturen med de mellanmänskliga förmågorna och få ihop dessa delar till en helhet där laganda, drivkraft och stolthet förstärks.

Jag är extra stolt över att under mina år som HR/Hållbarhetschef utnämndes vi på Wihlborgs till en av Sveriges bästa arbetsplatser fem år i rad och att hållbarhetsagendan numera är en naturlig del av allas vardag.

Med mina 25 års ledarerfarenhet – från olika sektorer och branscher såsom: IT-branschen, Fastighetsbranschen, FMCG samt från offentlig- och ideell sektor har jag fått träna och utveckla mitt personliga ledarskap i olika miljöer. Jag har upplevt kulturens kraft och hur viktigt det är att den stämmer överens med mina egna värderingar, för att väcka mitt interna engagemang.

På senare år har jag blivit allt mer fascinerad av den kraft det ger att arbeta med organisationens syfte. Att använda syftet som en ledstjärna, för både strategi och kultur. De företag som lyckas med detta kommer skapa den meningsfullhet som många nu väljer arbetsgivare utifrån.

en_USEnglish