Carin Gath

Nisch: Ledningsgrupp, ledarskap, verksamhetsutveckling, psykologisk trygghet

Jag har lång erfarenhet som ledare och verksamhetsutvecklare i en rad olika branscher. Oavsett bransch, utmaningar eller förutsättningar är min erfarenhet att den gemensamma nämnaren för att kunna bygga en framgångsrik organisation, är en kultur där psykologisk trygghet utgör en grundpelare. Utan trygghet och tillit blir det en tyst organisation där ledare och medarbetare inte har möjlighet att bidrar med sin fulla potential, där man byter tid mot pengar.

Jag har under många år fått möjligheten att hjälpa organisationer att bygga och utveckla psykologisk trygghet, från högsta ledningen och vidare genom organisationen. Min styrka ligger i att få det att hända och få det att hålla. Att skapa förutsättningarna för ett ledarskap och ett medarbetarskap där alla känner sig delaktiga och kan bidra fullt ut.

en_USEnglish