Kristina Jarring Lilja

Nisch: Förtroendekapital, Strategi, styrelsearbete

Jag har lång erfarenhet som ledare och styrelseledamot.

Under dessa år har jag insett att ett förtroenderikt näringsliv präglas av förtroenderika ledare med integritet och tydliga värderingar.

De lever efter värderingarna varje dag, de har lågt självfokus och lever upp till förväntningarna genom att göra det de säger att de ska göra. Resultatet blir hållbara och långsiktiga relationer inom organisationer, med kunder och med externa samarbetspartners.

Dessa förtroenderika relationer genererar i sin tur lönsamma affärer som visar sig i ett stabilt förtroendekapital som faktiskt syns i företaget resultat- och balansräkning.

Förtroende handlar om människor och det börjar i toppen, med ägare, styrelse och VD.

Det börjar med oss som leder. När vi inser värdet i och tar ansvar för företagskulturen, byggs långsiktigt hållbart förtroendekapital.

Sagt om Kristina:
”Kristina har en otrolig förmåga att på ett både knivskarpt och lättsamt sätt förmedla kunskap om vikten av förtroendekapital i näringslivet. Kristina gör detta på ett sätt som både fängslar och väcker eftertanke hos åhörarna.”

Anders Österberg, Chef Stora företag
Sparbanken Skåne

en_USEnglish