Vår process ASTRA-B har sex distinkta steg. Varje steg baseras på den aktuella organisationens situation, utmaningar och målbild. Varje steg tillämpar beprövade metoder och teorier som har vetenskaplig förankring.

1. Analys
Vi bygger processen med ledningen genom att titta på affärsmålen samt uppgifter som ska lösas – Exempelvis förtydligande av redan befintlig kultur, hög personalomsättning eller lågt engagemang. Datapunkter och förstudie definierar nuläget
2. Startskott
Resan påbörjas med full besättning – från medarbetare till styrelse.
Kulturen blir katalysator för engagemang och affärsmålens uppfyllande
Vi besvarar frågor kollektivt
-Inspiration genom föreläsning och engagerande workshop byggd på evidensstark forskning.
-Mätpunkterna testas
3. Transformation
Samtal med organisationen om organisationen
Vi ställer frågor som: Hur vill vi vara som organisation? Vilket ledarskap krävs?
Vi diskuterar och upptäcker den gemensamma berättelsen
-Insatser med berörda grupper
-Diskussioner och observationer om relevanta frågor
4. Reflektion
Vi tittar på vad som framkommit i processen. Vi ställer oss frågor som:
Vad säger den gemensamma rösten?
Vilka konsekvenser får detta för oss?
-Beslut från det som framkommit och de processer som berörs
-Data och insikter diskuteras
5. Avstamp
Vi reser flaggan för den nya versionen av kulturen.
Vi ställer frågor som::
Vad har vi gemensamt beslutat om vår kultur?
Kulturen går från spridda samtal till till en ny gemensam definition.
-Lansering av ett Kulturkontrakt, en skriftlig och visuell summering av organisationens röst
6. Beteende
Vi börjar leva kulturen i vardagen.
Vi ställer frågor som:
Vilka beteende förstärker vår kultur?
Hur ska vi agera som vi lär och bygga förtroendekapital?
Kulturkontraktet efterlevs i praktiken
-Beteendeförändringar för att leva Kulturen varje dag (genom den beprövade OBM-metodiken)