METOD

ASTRA – EN PROCESS FÖR KULTUR SOM FÖRVERKLIGAR STRATEGI
Vår process ASTRA har fem distinkta steg. Varje steg baseras på den aktuella organisationens strategi, situation, utmaningar och målbild. Varje steg tillämpar beprövade metoder och teorier som har vetenskaplig förankring.

1. Analys
Vi bygger processen med ledningen genom att titta på strategi och affärsmål samt uppgifter som ska lösas – Exempelvis förtydligande av redan befintlig kultur, hög personalomsättning, svaga kundupplevelser eller lågt engagemang.
Strategisk plan, datapunkter och förstudie definierar nuläget så att det blir tydligt varför vi vill ta oss an denna kulturresa.
Vi tar även en orientering kring om det finns andra pågående processer vi bör integrera med
2. Startskott
Resan påbörjas med full besättning – från medarbetare till styrelse.
Kulturen blir katalysator för engagemang och affärsmålens uppfyllande
Vi besvarar frågor kollektivt
-Cheferna utbildas i en enkel processcoach-metodik för att de ska kunna bidra i alla steg
-Inspiration genom föreläsning och engagerande workshop byggd på evidensstark forskning.
-Mätpunkterna testas
3. Transformation
Samtal med organisationen om organisationen. Strategin är central i kulturarbetet.
Vi ställer frågor som: Hur vill vi vara som organisation? Vilket ledarskap krävs?
Vi diskuterar och upptäcker den gemensamma berättelsen
-Insatser med berörda grupper
-Chefer och ledare har egna sessioner som handlar specifikt om ledarskapet i kulturen
-Diskussioner och observationer om relevanta frågor
4. Reflektion
Vi tittar på vad som framkommit i processen och sammanflätar med affärsstrategin.
Vi ställer oss frågor som:
Vad säger den gemensamma rösten?
Vilka konsekvenser får detta för oss?
Hur påverkas affärsmålen?
-Beslut från det som framkommit och de processer som berörs
-Data och insikter diskuteras
5. Aktivering
Vi reser flaggan för den nya versionen av kulturen genom att lansera ett Kulturkontrakt (ett material som befäster vad vi bestämt).
Vi börjar leva kulturen i vardagen genom att förstärka rätt beteende (genom den beprövade OBM-metodiken) .
Vi ställer frågor som:
Vad har vi gemensamt beslutat om vår kultur?
Vilka beteende förstärker vår kultur?
Hur ska vi agera för att leva som vi lär?

en_USEnglish