Jacob Nilsson

Nisch: Kulturprocess och affärsutveckling

De senaste 15 åren har jag jobbat i ledande HR roller inom såväl offentliga som privata verksamheter. Den största tiden har spenderats inom IKEA och i internationella läkemedels- och bioteknikbolag.

Under mina år som Global HR chef i läkemedelsbranschen byggde jag upp en stark HR organisation där utvecklingen av kompetens, medarbetare och kultur gick i samma takt som vår ambitiösa tillväxtresa.

Jag har en personalvetarexamen från Lunds Universitet och är certifierade i ett flertal personlighetsverktyg och arbetar gärna med team utifrån IMGD, Drexler/Sibbet eller Lencionis “6 types of Working Genius” modeller.

Jag är en trygg och engagerande facilitator som gärna rör mig mellan praktiskt tillämpning och övergripande strategi. Mitt yrkesliv har präglats av ett starkt affärsintresse, att bygga goda relationer samt att hela tiden vilja lära.

en_USEnglish